Mazsalacas jaunās kapsētas kāpnes, 1936,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas kapsēta, 1936,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas kapu kalniņš, 1936,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas kapsēta, 1936,
Mazsalacas pilsēta