Ērgļi : Ērgļu luterāņu baznīca, [191-],
Ērgļu pagasts
Ērgļi, [191-],
Ērgļu pagasts