Marijas parks Gulbenē, [192-],
Gulbenes pilsēta
Marijas parks Gulbenē, [192-],
Gulbenes pilsēta
Marijas parks Gulbenē, [19--],
Gulbenes pilsēta
Rūdolfa parks Gulbenē, [19--],
Gulbenes pilsēta
Rūdolfa parks Gulbenē, [19--],
Gulbenes pilsēta
Vecgulbenes muižas Baltā (Vecā) pils, [19--],
Gulbenes pilsēta
Vecgulbenes šaursliežu dzelzceļš, [19--],
Gulbenes pilsēta
Tējas nams Gulbenē, [190-],
Gulbenes pilsēta
Jaungulbene. Velna vārti, [193-],
Jaungulbenes pagasts
Litenes papīrfabrika, [193-],
Litenes pagasts