Bildinājums, [19--]
Kareivis, [19--]
Ciemiņi, [19--]
Gulbju jaunavas, [19--]