Lazdonas pareizticīgo baznīca, 1926,
Lazdonas pagasts