Elza Lūcija Upītis, 1928,
Lubānas novads
Eduards Gertners, [193-],
Rīga
Maija Freibergs, 1939,
Rīga
Anta no Alojas, [193-?],
Rīga