Karavīru portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Nezināmas sievietes ar bērniem portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Neatpazīta pāra dubultportrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Neatpazīta maza zēna portrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Anna Millija Avotiņa, [193-],
Gulbenes pilsēta
Cilvēku grupas portrets iesvētībās, [193-],
Gulbenes pilsēta
Olga Svemps. Iesvētības, [193-],
Gulbenes pilsēta
Magdas kāzās, [192-],
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulka 13. gada svētki, 1932-06-20,
Alūksnes pilsēta
Neatpazīti karavīri virtuvē, [193-],
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas pulka 3. rotas 3. vads, 1932-04-24,
Gulbenes pilsēta
7. Siguldas kājnieku pulka 13. gada svētki, 1932-06-20,
Alūksnes pilsēta
Meitene tautas tērpā, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Nezināmu sieviešu dubultportrets, [19--],
Gulbenes pilsēta
Trīs nezināmu vīriešu grupas portrets, [193-],
Gulbenes pilsēta