Rūjiena. Raiņa iela, [193-],
Rūjienas pilsēta
Saldus. Saldus un Cieceres pagastu nams, [193-?],
Saldus pilsēta
Sloka. Pilsētas valdes nams, [192-],
Jūrmala
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Mārsnēnu pagasta nams, [193-],
Mārsnēnu pagasts
Siguldas pils, [191-],
Siguldas pilsēta
Remtes muižas stallis, 2010,
Remtes pagasts
Remtes muižas stallis, 2010,
Remtes pagasts
Jaunjelgavas pilsētas dome, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Skrīveru pagasta padomes ēka, 2001,
Skrīveru novads
Saldus. Nams Striķu ielā 3, [195-],
Saldus pilsēta
Sunākstes pagasts, [1890],
Sunākstes pagasts