Rūjiena. Raiņa iela, [193-],
Rūjienas pilsēta
Saldus. Saldus un Cieceres pagastu nams, [193-?],
Saldus pilsēta
Sloka. Pilsētas valdes nams, [192-],
Jūrmala
Rūjiena, [196-],
Rūjienas pilsēta
Mārsnēnu pagasta nams, [193-],
Mārsnēnu pagasts
Siguldas pils, [191-],
Siguldas pilsēta
Remtes muižas stallis, 2010,
Remtes pagasts
Remtes muižas stallis, 2010,
Remtes pagasts
Jaunjelgavas pilsētas dome, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta
Skrīveru pagasta padomes ēka, 2001,
Skrīveru novads