Jumurdas pagasts. Vējava "Brilles", 1923,
Jumurdas pagasts
Trikātas pagasta nams, [192-?],
Trikātas pagasts
Zaļenieku pagasta nams, [192-],
Zaļenieku pagasts
Valgundes pagasta valde, 1939-07,
Valgundes pagasts
Valgundes pagasta valde, 1939-07,
Valgundes pagasts
Kapiņu pagasta valdes māja, 1940-10,
Kastuļinas pagasts
Subate. Fotokolāža, [193-?],
Subates pilsēta
Limbaži. Pilsētas domes ēka, [193-],
Limbažu pilsēta
Ventspils,
Ventspils
Rēzekne. Pilsētas valde, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne
Rēzekne. Fotokolāža, [193-?],
Rēzekne