Veselavas pagastmāja, 2000,
Veselavas pagasts
Palsmanes pagastmāja, 2000,
Palsmanes pagasts
Bauskas pilsētas valdes nams, [192-],
Bauskas pilsēta
Ābeļu pagasta nams, [193-],
Jēkabpils
Vestiena. Pagasta nams, 1928,
Vestienas pagasts
Dvietes pagasta nams, 1927,
Dvietes pagasts
Prodes pagasta nams, 1927,
Subates pilsēta
Liepna. Alūksnes novads, 1935,
Liepnas pagasts
Irlavas pagasta nams, 1925,
Irlavas pagasts
Bukmuižas pagasta nams, [193-],
Ezernieku pagasts
Kuldīga. Pilsētas Valdes nams, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Piltene. Pilsētas Valde, [1935],
Piltenes pilsēta
Saldus un Cieceres pagastu valdes nams, [1925],
Saldus pilsēta
Saldus un Cieceres pagastu valdes nams, [194-],
Saldus pilsēta