Jēkabpils. Miertiesa, [192-],
Jēkabpils
Sēmes pagasta nams, [193-],
Sēmes pagasts
Dundaga. Pagasta nams un tirgus, [191-],
Dundagas pagasts
Ventspils. Fotokolāža, [191-],
Ventspils
Viesītes novada domes ēka, 2014,
Viesītes pilsēta
Brocēni. Kopmītnes, [195-],
Brocēnu pilsēta
Aizpute. Apriņķa valde, [192-],
Aizputes pilsēta
Barkava, 1944,
Barkavas pagasts
Olaines ciema padome, 1955,
Olaines pagasts
Asūnes pagasta valde, [193-],
Asūnes pagasts
Rankas pagasta nams, [1925],
Rankas pagasts
Ranka. Misiņmāja, [1930],
Rankas pagasts
Saldus. Striķu iela, [19--],
Saldus pilsēta
Saldus. Striķu iela 3, [196-?],
Saldus pilsēta
Rūjiena. Raiņa iela, [193-],
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Raiņa iela un Brīvības laukums, [193-],
Rūjienas pilsēta