Daugava pie Kokneses ziemā, [193-?],
Kokneses pagasts
Rīga. Dzelzceļa tilts, [192-?],
Rīga
Jūrmala. Ledus kalni, [193-],
Jūrmala
Jūrmala. Ledus kalns, [193-],
Jūrmala
Daugava pie Pļaviņām, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Ledus iešana Daugavā, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Daugava Pie Klintaines, [195-],
Klintaines pagasts
Daugava pie Klintaines, [195-],
Klintaines pagasts
Pļaviņas. Ledus iešana Daugavā, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Ledus iešana Daugavā, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Klintaine. Kraukļa klints, [196-],
Klintaines pagasts