Vijciema luterāņu baznīca, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts