Nereta. Koku stādīšana, [194-],
Neretas pagasts
Liepāja. Gulbju dīķis, [190-],
Liepāja
Liepāja. Raiņa parks, [1927?],
Liepāja
Cēsu Pils parks, 1939,
Cēsu pilsēta
Dīķu rakšana Pūres DIS, [193-],
Pūres pagasts
Dīķu rakšana Pūres DIS, [193-],
Pūres pagasts
Krāslava, [19--],
Krāslavas pilsēta
Jumurdas Kapūņi, [193-],
Jumurdas pagasts
Gulbenes pils no parka puses, [193-],
Gulbenes pilsēta
Rīga. Viestura dārzs, [192-],
Rīga
Rīga. Māras dīķis, [190-?],
Rīga