Cēres muižas pils, 2010,
Cēres pagasts
Cēres muižas saimniecības ēka, 2010,
Cēres pagasts
Cēres muižas pils, 2010,
Cēres pagasts
Cēres muižas saimniecības ēka, 2010,
Cēres pagasts
Cēres mužas saimniecības ēka, 2010,
Cēres pagasts
Oksles muižas kungu nams, 1908,
Cēres pagasts
Cēres vējdzirnavas, 2002,
Cēres pagasts
Cēres vējdzirnavas, 1936,
Cēres pagasts
Skolas izlaidums Cērē, 1965,
Cēres pagasts
Maija Krūmiņa Cērē, 1960,
Cēres pagasts
Cēres pamatskola, 1925,
Cēres pagasts
Rūdolfs un Late Kleinhofi, 1923-04-02,
Cēres pagasts