Ventspils. Muzikantu ansamblis, [19--],
Ventspils
Ventspils. Muzikantu ansamblis, [19--],
Ventspils
Bērzumuižas pamatskola, [193-],
Mežotnes pagasts
Talsu kamerorķestris, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. O. Mona deju orķestris, [193-],
Talsu pilsēta
Lauku muzikanti, [192?]