Dzērbene, [193-],
Dzērbenes pagasts
Tirzas upe, 1934,
Cesvaines novads
Nīkrāces pagasts. Jānis Prāmalts, [19--],
Nīkrāces pagasts
Mežsargs Augusts Celmiņš, [193-?],
Strenču novads
Ziemas ainava, [196-],
Mazsalacas pilsēta
Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-?],
Mežvidu pagasts
J. Ruņģa māte, 1913-01,
Cēsu novads