Īvandes ūdenskritums, [193-?],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1934],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1927],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [1935],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, 1925,
Rendas pagasts
Renda. Īvandes ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts
Renda. Ūdenskritums, [193-],
Rendas pagasts