Latvijas armijas karavīri Ormaņkalnā, 1939-07,
Elkšņu pagasts