Karavīri ierindā, 1928-07-20,
Bauskas pilsēta
Mūziķu grupa, [193-]
Atmiņai no Dreiliņu šaušanas, 1929-05-12,
Stopiņu novads
Karavīri, [193-],
Rīga
Karavīru mācības, 1930,
Salaspils novads
Karavīru orķestris, [193-],
Rīga
Divu neatpazītu karavīru salonportrets, 1940-05-14,
Apes pilsēta