Lauku mājas Sērmūkšu pagastā, [192-],
Taurenes pagasts
Strenči. Gustava māja Trikātas ielā , [192-?],
Strenču pilsēta
Cilvēku grupa zemnieka sētā, [192-?],
Strenču novads
Zemes attīrīšana no celmiem, [192-?],
Strenču novads
Vīrieši pie kuļmašīnas, [192-?],
Strenču novads
Zemes aršana, [192-?],
Strenču novads
Codes pagasts. Kulšanas talka, [192-],
Codes pagasts
Zeltiņi. Kuļmašīna "Tip Top", 1924,
Zeltiņu pagasts
Līvbērzes pagasts. Kuļmašīna, 1936,
Līvbērzes pagasts