Apukalna luterāņu baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Apustuļa figūra, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Ērģeles, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Vitrāža, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Zvans, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Apekalna luterāņu baznīca, 193-,
Jaunlaicenes pagasts
Apekalna luterāņu baznīca, [198-],
Jaunlaicenes pagasts