Krekla zīmējums, 1930,
Vircavas pagasts
Mežuļu "Eduards", 1936,
Smiltenes pilsēta
Kurļinovas ciema zēni, [195-],
Asūnes pagasts
Laikraksta lasīšana, 1975-01-12,
Rīga