Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Auces pilsēta
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, 1934-08-07,
Ludzas pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cesvaines pilsēta