Nezināmu jaunu sieviešu dubultportrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Nezināmas sievietes portrets, [19--],
Baldones pilsēta
Vēra Plandere un neatpazīta meitene, 1938-04-11,
Aizputes pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta