Liezēres jaunieši, 1926,
Liezēres pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Tirzas pagasts
Tukums. Svētki vācu skolā, 1930,
Tukuma pilsēta
Lauku darbi, [197-]
Neatpazītas sievietes salonfotogrāfija, 1900-1920,
Cēsu pilsēta
Emīlija un Reinis Pormaļi, 1910-1915,
Rīga
Neatpazītu jaunu sieviešu salonfotogrāfija, [192-?],
Kuldīgas pilsēta