Galgauska. Robežkalns, [191-?],
Galgauskas pagasts
Galgauskas muiža, 1928,
Galgauskas pagasts
Galgauskas muiža, 1928,
Galgauskas pagasts
Galgauskas pagasts. Mašīnmāja, 1928,
Galgauskas pagasts
Galgauskas dziedāšanas biedrības nams, 1975,
Galgauskas pagasts
Galgauskas dziedāšanas biedrības nams, 2007,
Galgauskas pagasts
Galgauskas muižas ūdensdzirnavu vieta, 1978,
Galgauskas pagasts
Koka tiltiņš pār Tirzas upi Galgauskā, [192-],
Galgauskas pagasts
Galgauska, 1902,
Galgauskas pagasts
Galgauskas muiža. Klēts, 1980,
Galgauskas pagasts
Meitenes portrets, 1929,
Galgauskas pagasts
Galgauskas "Božas". Siena novākšana, 1926,
Galgauskas pagasts
Galgauskas "Božas". Ganības, [192-?],
Galgauskas pagasts
Galgauskas deju kolektīvs, [196-],
Galgauskas pagasts