Meža diena Ungurmuižas pamatskolā, 1933,
Variešu pagasts
Ungurmuižas pamatskola, 1927,
Variešu pagasts
Unguru luterāņu baznīca, 1980,
Variešu pagasts