Sieviešu mājturības seminārs Kaucmindē, [193-?],
Rundāles pagasts
Saulaine. Kaucmindes muižas pils , 1939,
Rundāles pagasts
Kaucminde, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skola, [192-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes (Saulaines) pils, [192-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts