7. Siguldas kājnieku pulka 15 gadu svētki, 1934-06,
Alūksnes pilsēta
Atceres brīdis Liepājā, 1939,
Liepāja
Jaunatnes diena Tirzā, [193-?],
Tirzas pagasts
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Viesīte. Aizsargi, 1931,
Viesītes pilsēta