Kaucminde, 1954,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [192-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [192-],
Rundāles pagasts
Bornsmindes muiža, 2015,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, [196-],
Rundāles pagasts
Rundāles pils, [194-],
Rundāles pagasts
Bornsminde pie Bauskas, [192-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skola, 1930,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes , 1930-07-30,
Rundāles pagasts