Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes Mājturības seminārs, [193-],
Rundāles pagasts
Rundāles pils, [195-?],
Rundāles pagasts
Saulaines Lauksaimniecības tehnikums, 1963,
Rundāles pagasts