Saulaines Lauksaimniecības tehnikums, 1963,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
"Padegas". Osteru ģimene, 1954,
Rundāles pagasts
"Padegas". Osteru bērni ar draugu, 1955,
Rundāles pagasts