Kaucmindes muižas pils, 1937,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Mājturības semināra audzēknes, [19--],
Rundāles pagasts,Rīga
Mājturības semināra audzēknes, [19--],
Rundāles pagasts,Rīga
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [192-],
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [192-],
Rundāles pagasts