Tērvetes pilskalns, [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvetes pilskalns, [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilskalns, 1938,
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilskalns , 1938,
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilskalns , 1944,
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilskalns , [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilsdrupas, [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvetes upīte pie Tērvetes pilskalna, [190-?],
Tērvetes pagasts
Tērvetes pilskalns, [193-?],
Tērvetes pagasts
Tērvetes pilskalns, [193-],
Tērvetes pagasts
Tērvete. Tērvetes pilskalns, [197-],
Tērvetes pagasts
Tērvetes pilskalns, 2017.03.19,
Tērvetes pagasts