Valtenberģu muiža, 2008,
Mazsalacas pilsēta
Valtenberģu muiža, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Bijusī Valtenberģu muiža no parka puses, 2017-09-24,
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Aleja uz Valtenberģu muižu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Valtenbergpils pamatskolas skolēni , 1912,
Mazsalacas pilsēta