Kulšanas talka Vadakstes Dīķos, [192-],
Vadakstes pagasts
Mēslu talka Bilēķos, 1930,
Vecauces pagasts