Viļakas mežsaimniecības skola, 1937-02-10,
Viļakas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, 1937-02-10,
Viļakas pilsēta
Viļakas mežsaimniecības skola, [193-?],
Viļakas novads
Raiskuma mežsaimniecības skolas izlaidums, 1928-1929,
Raiskuma pagasts
Grupa mežā, [193-],
Smiltenes novads
Mežsargi, [193-?],
Strenču novads
Mežsargi, [193-?],
Strenču novads
Iespējams, meža stādīšanas darbi, [193-?],
Trikātas pagasts
Jaunā meža stādīšanas darbos, 1935,
Strenču novads
Meža darbos, [193-],
Strenču novads
Raiskuma mežsaimniecības skola, [193-],
Raiskuma pagasts
Meža darbos, [193-],
Strenču novads
Meža darbos, [193-],
Strenču novads
Meža darbos, [193-],
Strenču novads
Meža dienas Odzienas pagastā, [193-],
Vietalvas pagasts
Līduma līšana Dambīšos, 1940-10-10,
Kārķu pagasts