Kapsēdes dižakmens, [192-],
Medzes pagasts
Kapsēdes dižakmens, [192-],
Medzes pagasts
Kapsēdes dižakmens, [192-],
Medzes pagasts
Kapsēdes lielais akmens, [193-],
Medzes pagasts
Kapsēdes dižakmens, [1901?],
Medzes pagasts
Kapsēdes dižakmens, [191-],
Medzes pagasts
Kapsēdes dižakmens, 2018-10-24,
Medzes pagasts
Velotūristi pie Kapsēdes dižakmens, 1926-05-08,
Medzes pagasts