Iecava. Grupas portrets, [193-],
Iecavas novads
Izrāde "Sprīdītis", 1954-03-06,
Skaistkalnes pagasts
Burtnieki. Izrāde "Maija un Paija", 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Velniņi Burtniekos, 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Teātra trupas aktieri atpūtas brīdī, 1937-05-20,
Cēsu pilsēta