Jānis Zalaks malkascirtēja tēlā, 1924-03-24,
Tukuma novads