Mālpils muižas pils. Kāpnes, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas saimniecības ēka, 2009,
Mālpils novads