Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils , 2009,
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads
Mālpils Labdarības biedrība, 1905,
Mālpils novads
Mālpils muižas dārznieks, 1911,
Mālpils novads
Mālpils. Mājas kāpnes, [193-?],
Mālpils novads
Mālpils. Oranžērijs, [192-],
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, [192-?],
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, [191-?],
Mālpils novads
Mālpils muižas pils, [191-?],
Mālpils novads
Mālpils skola, [193-?],
Mālpils novads
Mālpils. Torņkalns, [192-?],
Mālpils novads
Mālpils. Aptieka, [191-?],
Mālpils novads
Mālpils. Aptieka, [191-?],
Mālpils novads