Piltenes luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Piltenes pilsēta
Piltenes luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Piltenes pilsēta
Piltenes luterāņu baznīca, 2010,
Piltenes pilsēta