Sunākstes luterāņu baznīca, 1939-08,
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1939-08,
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1917,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, [193-],
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas iekšskats, [193-],
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 2014,
Viesītes pagasts
Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Sunākstes evaņģēliski luteriskā baznīca, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Piemiņas akmens Gothardam Frīdriham Stenderam, 2016-09-18,
Viesītes pagasts
Kirche von Sonnaxt, 1916,
Viesītes novads
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca. Iekšskats, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca. Altāris, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca. Kancele, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts