Liepāja. Valsts Tehnikums, [192-],
Liepāja
Liepāja. Valsts Tehnikums, [192-],
Liepāja
Liepāja. Valsts tehnikums, [195-?],
Liepāja