Dzērbene. Luterāņu baznīca, [193-],
Dzērbenes pagasts
Dzērbene, [193-],
Dzērbenes pagasts