Talsu luterāņu baznīca, [192-],
Talsu pilsēta
Talsu luterāņu baznīcas altāris, [192-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu luterāņu baznīca, 1918,
Talsu pilsēta
Talsi, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Pie pilskalna, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalns, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [192-?],
Talsu pilsēta
Talsu pilsēta. Celtnes, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, 1939,
Talsu pilsēta
Talsi, [1938],
Talsu pilsēta
Talsi - kalnu un ezeru pilsēta, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, 1957,
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalnā, [197-],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalnā, [197-],
Talsu pilsēta