Talsi. Pilsētas dārzs, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Lamekina klētiņa, 1940,
Talsu pilsēta
Talsi. Ūdens iela, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu ezers, [1930?],
Talsu pilsēta
Jaunieši slido uz Talsu ezera ledus, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Skats no Ķeizardārza terases, [1900?],
Talsu pilsēta
Talsi, [1938],
Talsu pilsēta
Talsi - kalnu un ezeru pilsēta, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, [194-],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalnā, [197-],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalnā, [197-],
Talsu pilsēta
Talsi. Talsu pilskalnā, [197-],
Talsu pilsēta