Sauka. Saukas ezers no Ormaņkalna, [19--?],
Saukas pagasts
Pavasara plūdi Saukas ezera krastos, [19--?],
Saukas pagasts
Pavasara plūdi Saukas ezera krastos, [19--?],
Saukas pagasts
Saukas ezers, [193-?],
Saukas pagasts
Saukas Vanagu muižas rija, 1949,
Saukas pagasts
Skats no Ormaņkalna , [193-],
Saukas pagasts
Saukas pagasts. Ūdenstornis, [197-],
Saukas pagasts